Saturday, February 2, 2013

ఆడ్ బాధితులుఆడ్ బాధితులు 

టీవీ పెడితే, పావుగంట ఆడ్స్. ఐదు నిముషాలు సినిమా. రేడియో పెడితే, పావుగంట
ఆడ్స్, పది నిముషాలు RJ ల సుత్తి, ఒక పాట. ప్రశాంతంగా పడుకుంటే, మొబైల్ లో,
'మేడం, లోన్ కావాలా? క్రెడిట్ కార్డు కావాలా?' అంటూ ఫోన్లు .ఈ ఆడ్స్ పిచ్చి
ఇంకా ముదిరిపోతే ఎలా ఉంటుందో చూద్దామా?
సంక్రాంతి పండుగ వస్తే, ఇంటింటికీ న్యూస్ పేపర్ తో పాటు ఒక గొబ్బెమ్మ ఫ్రీ గా
వేసారట. పేడ అలుక్కుని, అక్షరాలు కనిపించట్లేదట. గొబ్బెమ్మ పైన చిన్న జండా, '
మా గబ్బు- బ్రాండ్ గొబ్బెమ్మలనే వాడండి- మీ సౌకర్యం కోసం అన్ని రకాల జంతువుల
పేడను కలిపి- దుర్వాసన రాకుండా, అత్తరులు పూసి, ప్రాసెస్ చేసి మరీ ఇస్తాము.
వంద గొబ్బెమ్మలకి హోం డెలివరీ ఫ్రీ. వివరాలకు సంప్రదించండి...'
రోడ్డు మీద వెళుతున్న బైక్ ట్రాఫ్ఫిక్ పోలీసు ఆపుతారు. గబగబా పత్రాలు
తియ్యబోయిన అతనితో, ' మా పోలీసు మార్క్ బైక్ ను , డ్రస్ను వాడండి. ఒక రొజు
అద్దె ఐదు వందలు మాత్రమే. మీరు హెల్మెట్ పెట్టుకోవక్కర్లేదు, సిగ్నల్ దగ్గర
ఆగక్కర్లేదు. ఇంకా పదో- పరకో అవసర పడితే, ఎక్కడ బడితే అక్కడే వసూలు
చేసుకోవచ్చు...'ఇంటర్ పరీక్ష హాల్ ముందు ఇలా బోర్డు అంటించారు,' మీరు పరీక్ష బాగా
రాయలేదా...ఏమి పర్వాలేదు... చిటికెలో మిమ్మల్ని ఏది కావాలంటే, అది
చేసేస్తాం..సంప్రదించండి... గోల్ మాల్ విశ్వ విద్యా మారకాలయం ...మీ కలలు... మా
పెట్టుబడి...'
ఒకతను అప్పుడే లవర్ తో ఫోన్ లో గొడవ పడుతున్నాడు... ఇంతలో అడ్డుగా కంపెనీ
కాల్, 'మీ లవర్ తరచుగా గొడవ పడుతోందా, ప్రయత్నించి చూడండి... మా తలతిక్క
తైలం... నమ్మకం కుదరాలంటే, మా లైలా తో మాట్లాడండి...ఈ లోపల లైలా
తగులుకుంటుంది. హాయ్ నేను లైలా... మీ నేస్తాన్ని...ఈ తలతిక్క తైలంతో...ఎవరయినా
దిగిరావాల్సిందే, ఎందుకంటే...దీని కంపుకి ముక్కుతో పాటు నోరు కూడా
మూసుకోవాల్సిందే...మీ ఇంటి పక్కనే ఉంటాను... వచ్చేయ్యమంటారా? ' ఈ లోపు ఫోన్
మాట్లాడుతున్న అతనికి పిచ్చెక్కుతుంది.
పేస్ బుక్ లో చాటింగ్ చేస్తున్న అతనికి, ఇలా మెసేజ్ వస్తుంది.' ఆన్ లైన్
బిచ్చం వెయ్యండి... ఆఫ్ లైన్ లో పుణ్యం పొందండి. మీరిచ్చే బిచ్చం లో ఒక్క
రూపాయి తిరుపతి హుండీ కి పంపబడును. క్రెడిట్ కార్డు సౌకర్యం కలదు. అంతే కాక,
మా ఏజంట్ లు స్వయంగా వచ్చి, మీ ఇంటి వద్దనే బిచ్చం స్వీకరించగలరు... బిచ్చం
వెయ్యడానికి లైక్ కొట్టండి.. ఇతర వివరాలకు మా వెబ్ సైట్ చూడగలరు...గమనిక:
అడుక్కోవడంలో తర్ఫీదు ఇవ్వబడును...'

1 comment: