Saturday, July 9, 2016

పూల రంగమ్మ

పూల రంగమ్మ 
-------------------------------
భావరాజు పద్మిని - 27/ 3 /15

పూజల్లోకెల్లా కష్టమైన పూజ 108 పువ్వుల పూజ అని లేట్ గా అయినా, లేటెస్ట్ గా గుర్తించాను.
హమ్మమ్మా ! ఈ పూజ మొదలు పెట్టాకా, నేను పూలవాళ్ళ గంపల వెనుక పరిగెత్తాను. చెట్లు, గోడలు , నిచ్చెనలు ఎక్కాను. ఇంటింటికీ తిరిగి, పూలు సేకరించాను. తోటలకు , నర్సరీ లకు వెళ్లాను, పూల కొట్టు వాడి ఇంటికి వెళ్లాను. ఇదివరలో అయితే, మందార పూల కోసం తెనాలి దగ్గరలోని, 'పెదవడ్లముడి ' అనే ఊరు ఊరంతా దులిపేసాను. ఇప్పుడు రూర్కెలా అంతా చుట్టేస్తున్నాను. అయినా, ఈ పువ్వుల్లో , కాయల్లో మీకు తెలియని పెద్ద తిరకాసు ఉందండోయ్. ఇది నేను 16 ఫలాల నోము చేసినప్పుడే తెలిసింది !
బ్రహ్మ గారు పూలు, పళ్ళతో సృష్టి చేస్తే, విశ్మామిత్రులుంగారు... ఆయనకు పోటీగా మళ్ళీ పూలు, పళ్ళు సృష్టించేసారు. మరి ఈ పూజలకి, బ్రహ్మ గారి సృష్టి పనికొస్తే, విశ్వామిత్రుడు గారివి పనికి రావట ! పెద్దలు సెలవిచ్చారు. ఉదాహరణకి, పళ్ళలో ఆపిల్, సపోటా, సీతాఫలం వంటివి... పూజకు పనికి రావు. ఆపిల్ , హైదరాబాద్ అరటిపండు, విశ్వామిత్రుడు సృష్టించారని విన్నాను. మిగిలినవి, నల్ల గింజలు ఉన్న పళ్ళు, ఇతర కారణాల వల్ల పనికిరావట ! బానే ఉంది. కాసిన్ని పళ్ళే కనుక , అడిగి తెలుసుకుని చెయ్యచ్చు. కాని, పూలో ? అవీ ఒకటా రెండా, 108 పూలు, అవీ, ఒక్కొక్కటీ 108 సంఖ్య లెక్క ! ఒక్కటి తగ్గినా, పూజ పూర్తి కాదు ! ఇంతకీ పూలు గుర్తించడం ఎలా ?
మా అమ్మ 3 రొసెస్ టీ ఫార్ములా చెప్పింది. రంగు, వాసన, సంపూర్ణత ! సంపూర్ణ పుష్పం అంటే... నూరు వరహాలు(వెన్నముద్ద అంటారు కొందరు ) పువ్వులో , ఒక్కో పువ్వుకి, రేకలు, కేసరాలు... ఇలాంటి లక్షణాలు ఉండి, పువ్వుగా ఉండేది. రంగున్నా లేకున్నా వాసన ఉండాలి. కాబట్టి, ముందు స్నిఫ్ఫర్ కుక్కలా నేను వాసన చూడడం నేర్చుకోవాలి !

                               

రోజుకో కొత్త రకం హైబ్రిడ్ పువ్వు కనిబెడుతున్న ఈ రోజుల్లో ఏ పువ్వు ఏదో తెలియాలంటే, రెండు తుమ్ములు వచ్చినా సరే, పువ్వులో ముక్కు పెట్టి వాసన చూడాల్సిందే ! ఇక్కడ రూర్కెలా లో మా ఆడబడుచు కుటుంబం ఉంటున్న స్టీల్ ప్లాంట్ క్వార్టర్స్ చుట్టుపక్కల అంతా పోటాపోటీ గా తోట పెంచుతారు. నేను 'పూలకెళ్ళి నట్టే వెళ్లి...' ఒక చోట బాపట్ల వంకాయలు కోసుకు తెచ్చా ! ఇంకోచోట, ఒక పువ్వుకు వెళ్లి, ఇంకో పువ్వు తెచ్చా ! ఆశ్చర్యం ఏమీ లేదు ! ఎంతటి గొప్ప తోటల్లో అయినా, ఒక్కోసారి, నాలాంటి కోతులు పడి, దొరికినవి, దొరికినట్టు తీసుకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. ఇక సమస్య వాసన చూచుట తోనే !
టీవీ ఆంకరమ్మ షో లో ఏడుపోస్తే, జనాలు చూడకూడదని, కంట్లో నలక పడితే, కంటి మొదట్లో తీస్తున్నట్టు నటిస్తూ, కన్నీళ్లు తుడుచుకునే టెక్నిక్ గుర్తుకు వచ్చింది. ఒక్కో పువ్వు చూసి, కాస్త ఆశ్చర్యం నటిస్తూ కోసి ' ఇదీ, ఆ పువ్వు అనుకుంటా, ఉండండి, కాస్త పరీక్ష చెయ్యాలి...' అంటూ, గంభీరంగా కళ్ళు మూసుకుని, ముక్కు దగ్గర నాజూగ్గా పెట్టుకు చూసి, అబ్బే, ముక్కు పొడుచుకున్నా వాసన రాందే ! అనుకుని, ' ఈ పూలు వద్దు లెండి, పనికి రావు,' అని చాలా మర్యాదగా చెప్పేసి, నడుస్తున్నట్లు ఉన్న పరుగుతో పారిపోవాలన్నమాట ! ఇన్ని ట్రిక్కులూ వేసి, ఇంతా కష్టపడితే, గత 3 రోజుల్లో 8 రకాల పూలు దొరికాయ్ ! అయితే మాత్రం, ఇంకా స్కోర్ 75 రకాలే ! ఇన్ ఫ్రంట్ దేర్ ఇజ్ ఫ్లవర్స్ ఫెస్టివల్... చూద్దాం, ఎన్ని సర్కస్ ఫీట్లు చేసైనా సరే, నెత్తిన అక్షింతలు స్వయంగా వేసుకుని, మొదలుపెట్టిన పూజ మాత్రం, పూజకు పనికివచ్చే పూలతో పూర్తి చేసి తీరతా !
మరిన్ని పూల రంగమ్మ కబుర్లు కావాలంటే, ఇదే పూజ 1008 రకాలతో కూడా చేస్తామని మొక్కుకుని, చేసిన వాళ్ళు ఉంటారట ! వాళ్ళని గుర్తించి నాకు చెప్తే, 'లైఫ్ టైం పూల పూజమెంట్ ' అవార్డు ఇద్దామని అనుకుంటున్నా ! మీకు ఎవరైనా తెలిస్తే కాస్త చెబ్దురూ !

No comments:

Post a Comment