Tuesday, December 17, 2013

పేరులో ఏమున్నది ?

"ఒసేయ్ పద్మిని!"

"ఎవరమ్మా, అంత మర్యాదగా పిలుస్తున్నారు"

"నేనే, నీ అంతరాత్మను..."

"అలాగా, తమర్ని సినిమాల్లో చూడటం తప్ప విడిగా చూడలేదు, అన్నట్టు, ఆత్మ సాక్షాత్కారం అంటే ఇదేనా, అంటే నాకు మోక్షం వచ్చేసినట్టేనా? హాయ్... భలే!"

"నీకు మోక్షం కాదు, నాకు కపాల మోక్షం వచ్చేట్టు ఉంది."

"అయ్యో పాపం, ఎందుకటా?"

"ఎవరి పేర్లు వాళ్ళు పెట్టుకు చస్తే ఇలాగే తగలడుతుంది, అందుకే పెద్ద వాళ్ళు ఆలోచించి పేర్లు పెట్టేవాళ్ళు."

ఇప్పుడేమయ్యిందని?

"ఏమవుతుంది, ఏటికి ఆ ఒడ్డున ఉన్నవాళ్ళకు ఇబ్బంది లేదు, ఈ ఒడ్డున ఉన్న వాళ్లకు ఇబ్బంది లేదు, నట్టేట్లో నాట్యం చేసే వాళ్ళకే చిక్కులన్నీ!"

"విషయానికి రావోయ్ అంతరాత్మమ్మా..."

"చిన్నప్పుడేదో నువ్వు చూపించిన సినిమాలో చూసిన గుర్తు, 'నీ పేరేంటి? ' అని అన్నపూర్ణ రాజేంద్ర ప్రసాద్ ను అడిగితే, పీటర్ అంటాడు, ఆమె అటువంటి పేర్లు ఎప్పుడూ వినకపోయి ఉండడంతో, కాస్తంత హాస్చార్యపడిపోయేసి, అవున్లే నాయనా, పిల్లలు పుట్టి చనిపోతుంటే, ఇలాగే, పీటలు - చాటలు అంటూ పేర్లు పెడుతుంటారు, " అంటుంది.

"కంటిన్యూ...."

" ఏవిటి కంటిన్యూ, తమ బుర్రలో మెడుల్లా ఆబ్లాంగేటా దెబ్బతిందని నాకు అర్ధమైపోయింది, నీవొక బృందమును ఏల పెట్టవలె, పెట్టితివి పో, ఇన్ని రిక్వెస్ట్ లు ఏల రావలె, వచ్చినవి పో, పేర్లను బట్టి మనుషులను ఏల అంచనా వెయ్యవలె..."

"అంతరాత్మమ్మా, తప్పు నాది కాదు, సినీమాలది. మా చిన్నప్పుడు, రాముడు మంచి బాలుడు, వంటి సినిమాలు వచ్చాయి.అందుకే మంచి వాళ్ళంటే చక్కగా తల దువ్వుకుని, మంచి పేరు, నడవడిక, ఆహార్యం,మాటతీరు కలవారని మా గుండెల్లో స్టాంప్ గుద్దేసుకున్నాం.  అదే రౌడీ రంగడు, అంటే బుర్ర మీసాలతో, బవిరి గడ్డంతో, మెడకు యెర్ర రుమాలు గళ్ళ లుంగీ, తో ఉంటాడని తీర్మానిన్చేసుకున్నాం... ఇప్పుడు చెప్పు మా తప్పేమ ఉంది? ఇప్పటి సినిమాలు జులాయి, పోకిరి, బేవర్స్, ఇడియట్.... కనుక, వాళ్ళు అలా ఉంటేనే గొప్పని అనుకుంటున్నారు. అందుకే వాళ్ళ పెద్దోళ్ళు పెట్టిన పేర్లు మార్చేసుకుని, వింత పేర్లు పెట్టుకుంటున్నారు... దీన్ని బట్టి , జనాలు సినిమాలను అనుకరిస్తారని తెలుసుకోవాలి షాడో గారు..."

                                                               

"అప్పుడే నా పేరు మార్చేసావా? పోనీ పేరు మార్చుకున్నారే అనుకో, లక్షణంగా మాంచి పేరు పెట్టుకోవచ్చుగా, ఆ తలతిక్క పేర్లు ఎందుకట?"

"ఏం చేస్తారు చెప్పండి, ఇంట్లో పనివాళ్ళ పేర్లు వీళ్ళ పేర్లు ఒకేలా ఉంటున్నాయి. ఇదివరకు పనివాళ్ళు అప్పలమ్మ, నూకాలమ్మ, పొలమ్మ అని పేర్లు పెట్టుకునే వాళ్ళు. ఇప్పుడు సునీత, అనురాధ, మానస అని పెట్టుకుంటున్నారు. వాళ్ళకీ వీళ్ళకీ తేడా ఉండద్దూ, అందుకే ఎక్కడా కనీవినీ ఎరుగని పేర్లు కనిపెట్టి మరీ పెట్టుకుంటున్నారు..."

"అయితే మనది పాతచింతకాయ పచ్చడి తరం, వీళ్ళది, పాస్తా మీద సాస్ తరం అంటావ్, మరి ఆ నోరు తిరగని పేర్లు, ఒక్క పంటి క్రిందికి కూడా రాని పేర్లు పలకడం ఎలా?"

"అనగ అనగ రాగామతిశయించుచు నుండు... అందుకే పలగ్గా, పలగ్గా, మీకు ఈ పేర్లు అలవాటయ్యి పోతాయి సోల్ గారు... కొత్తొక వింత, పాతొక రోత... బి అ రోమన్ ఇన్ రోమ్..."

"అలాగైతే మరి ఈ సారి నుంచీ పేర్లు యెంత ఛండాలంగా, హృదయ విదారకంగా ఉన్నా, బృందంలోకి రానిస్తావా?"

"ఓ భేషుగ్గా, రాకపోకలు దైవాధీనాలు, ఇక మీరు దయచేస్తే, టీవిలో నికృష్టుడు అన్న సినిమా వస్తోంది... చూసి ఆ తిక్క రసాన్ని నెమ్మదిగా రక్తంలోకి ఎక్కిస్తా..."

"వస్తా, వెళ్ళొస్తా ...నేనేడికేల్తే నీకేంటమ్మాయ్ ... నేనేమి చేస్తే నీకేంటమ్మాయ్...."

అదండీ సంగతి... పేరులో ఏమున్నది పెన్నిధి? చాంతాడంత పేర్లను చాచి కొట్టి, నచ్చిన పేర్లు పెట్టేసుకోండి మరి... 

No comments:

Post a Comment