Saturday, August 25, 2012

శుభ్రత- పరిశుభ్రత

 శుభ్రత- పరిశుభ్రత అన్న మాట వినగానే, నాకు భ్రహ్మనందం సినిమాలో, 'పాకీజా..'గుర్తుకొస్తుంది. ఏమే, కట్టిన చీరే కట్టి , అటు తిప్పి కట్టి, 

ఎటు తిప్పి కట్టి, టిక్కుం టిక్కుం అంటూ గొడుగేసుకు నడిచి, నన్ను మోసం చేస్తావా...?' అంటూ తిట్టే కామెడీ సీన్ గుర్తుకొస్తుంది.

ఇల్లు చూసి ఇల్లాలిని చూడమనే నానుడి వుంది. ఒక వ్యక్తి శుభ్రత ఒకరికే మంచి చేస్తుంది. ఒక ఇంటి శుభ్రత ఓ ఇంటి వారికి మాత్రమే గాక 

కుటుంబ సభ్యులందరికీ మంచి చేస్తుంది. కాని, ఈ పరిశుభ్రత అతిగా మారితే, ఒక రోగంగా పరిణమిస్తుంది.

'ఓబ్సేస్సివ్ కంపల్సివ్ డిసోర్డెర్' అంటారని మీకు తెలుసా? నాకు తెలిసిన కొన్నిఉదాహరణలు చెప్తాను, చదవండి.

ఆ వేళ నా స్నేహితురాలు ఎందుకో చాలా అసౌకర్యంగా ఉంది. బాబోయ్ , గోరఖ్పూర్ నుంచి మా అత్తగారు వొస్తోంది పద్మిని, ఇంక నా పని 

అయిపోయినట్టే, అంటూ పదే పదే అనుకుంటోంది. 'ఎందుకు, ఆవిడ మీకు సాయం చెయ్యదా?' అని అడిగాను. ఒక్క మాటలో

చెప్పలేను, అదో పెద్ద వెయ్యి ఎపిసోడ్ ల సీరియల్, నువ్వే చూస్తావుగా, అంది. పెట్టి దిమ్పగానే, టీ తాగి ఆవిడ రంగం లోకి దిగిపోయింది. 

'అమ్మాయ్... సింక్ లో గిన్నేలున్నాయి, పనమ్మాయి ఎప్పుడొస్తుంది? , ఏవిటి, సాయంత్రమా? సాయంత్రం దాకా పాపం ఈ వెర్రి గిన్నెలు 

ఇలా జిడ్డోదిపోతూ ఉండాలా? ఉండు, నేను తోమేస్తా, ' అంటూ మొదలెట్టేసింది. వింతగా చూస్తున్న నన్ను, 'నాకేంటో సింక్ లో ఒక్క గిన్నె 

ఉన్నా తోచదమ్మ, చూడు ఈ గిన్నెలన్ని, ప్రాణం లేచి వొచ్చినట్టు ఇప్పుడు ఎలా నవ్వుతున్నాయో ,' అంది. మరి గిన్నెలకు ప్రాణం 

ఉంటుందని, నవ్వుతాయని, అప్పటిదాకా నాకు తెలీదు సుమండీ. తర్వాత వొంట గట్టు, స్టవ్ తోమేసింది. 'ఆ చూసావా, ఎంత 

మెరిసిపోతోందో, వంట గట్టులో నా మొహం ఎంత అందంగా మెరిసిపోతోందో,'అంటుంటే, మా ఫ్రెండ్ ' అదండీ, నా పరిస్థితి,' అన్నట్టు దీనంగా 

చూసింది. అలా బట్టలు బ్రుష్ కొట్టేసింది, కిటికీ అద్దాలు తుడిచేసింది, దుమ్ము దులిపేసింది , గిన్నెలు గుడ్డతో తుడిచి సర్దేసింది, మా ఫ్రెండ్ పాపం 

మింగలేక, కక్కలేక, చిన్న పిల్లాడిని, వంటని, ఆవిడని సమర్ధించలేక, సతమతమయిపోయింది. చివరగా బకెట్ కడిగేసి , 'బుజ్జి ముండ, 

ఎంత మెరిసి పోతోందో చూడు,' అంది. 'ఈవిడ వొచ్చి వెళ్లిందంటే, నా వొళ్ళు హూనమయిపోతుంది, పద్మిని. నీకు శుబ్రం లేదు అంటూ ఒకటే 

సాధిస్తుంది. రోజంతా తుడుచుకుంటూ, దులుపుకుంటూ, సర్దుకుంటూ గడిపేస్తే, పిల్లాడి పని, పోషణ, ఎవరు చూస్తారు? ఎంత సర్దినా పిల్లడు 

బొమ్మలు పరిచేస్తాడు. ఇంట్లో మిలటరీ రూల్స్ పెట్టలేము కదా. శుబ్రత ఉండాల్సిందే, కాని అది అవతలి మనిషిని కించ పరిచే అంత జాడ్యం 

కాకూడదు. నిజానికి శుబ్రంగా ఉండాల్సింది మనసు, మనసు మల్లెపువ్వు లాగ ఉంటే, ఆ పరిమళం శరీరమంతా వ్యాపించి, ఆనందంగా, 

ఆహ్లాదంగా ఉంటాడు మనిషి. అది కల్లోలం చేసుకుని, వీళ్ళు కష్టపడి, మనలని కష్టపెడతారు. మొత్తానికి ఎవరికీ మనశాంతి లేకుండా 

చేస్తుంది వీళ్ళ శుబ్రత. ' అంది బాధపడుతూ. ఇంకో ఫ్రెండ్, 'నాకు ఎక్కడ కాస్త దుమ్ము కనిపించినా, యే అలమారు సరిగ్గా లేకపోయినా, 

బట్టల బుట్టలో ఒక్క గుడ్డ కనిపించినా, అదో రకం ఫోబియా. అవన్నీ శుబ్రం చేసే దాకా తోచదు. తోమిన గిన్నేలే మళ్ళి తోమేస్తాను. ఉతికిన 

బట్టలే మళ్ళి ఉతికేస్తాను. పని వాళ్ళ పని నచ్చదు, ఇదొక రోగం అని తెలిసినా, నన్ను నేను  నియంత్రించుకోలేక పోతున్నాను.' అనేది. 

చివరికి తను నేను చూస్తుండగానే, హాస్పిటల్ పాలయ్యి, యాభై వేళ ఖర్చుతో, చెడిన ఆరోగ్యంతో బాధపడింది.

'అతి సర్వత్రా వర్జయేత్..' అన్నారు. నా మాటలు అక్షర సత్యాలు. మరిన్ని వివరాలకు క్రింది లింక్ చూడండి.

No comments:

Post a Comment